Täältä löydät maksuttomat oppaat, työkirjat ym.

Nämä maksuttomat oppaat, työkirjat ym. ovat lisämateriaalia esimerkiksi blogiteksteihin liittyen.

Tämä pdf on lisämateriaali blogistani löytyvään Näin elämänkokemuksille antamasi merkitykset vaikuttavat hyvinvointiisi -kirjoitukseen.

Tämä pdf on lisämateriaali Mitä jos näkisimme psyykkiset hankaluudet taitotavoitteina -blogitekstiin.

Tämä pdf on lisämateriaali Ongelmien syihin keskittyminen ei auta mielenterveyspulmista toipumisessa -blogitekstiin.

Alla oleva video ja sen alapuolelta löytyvä Sateisen päivän kirje -työkirja opastavat sinua varautumaan hankaliin elämäntapahtumiin/kuormittavampiin elämäntilanteisiin etukäteen, jotta mahdollisia kriisejä tai muita raskaampia tilanteita kohdatessasi, muistat millaiset asiat, aktiviteetit yms. ovat sinulle avuksi ja virkistäviä ja/tai rentouttavia.

Muita kursseja ja lisämateriaaleja

Tässä ilmoitan tulossa olevista/uusista kursseista ja lisämateriaaleista