Videoluento normaaliksi ja epänormaaliksi määrittelemisestä

Kuka päättää, oletko normaali vai poikkeava? Kenen vallassa on sanoa, onko käyttäytymisesi ja reagointitapasi erilaisissa tilanteissa normaalia vai epänormaalia, tervettä vai häiriintynyttä?

Tutut suomalaiset maksutavat

Näitä teemoja luennolla käsitellään:

Miten normaali ja epänormaali määritellään
Luennolla kuulet tyypillisimmät tavat määritellä esimerkiksi jokin käyttäytymistapa normaaliksi tai epänormaaliksi ja saat käsityksen siitä, miten muuttuvia nämä määritelmät ovat ja miksi.
Valtuudet määritellä normaali ja epänormaali
Millä tahoilla on valta määritellä esimerkiksi jonkun käyttäytyminen, ajattelu- tai suhtautumistavat normaaliksi tai epänormaaliksi. Mitä pulmia tähän liittyy?
Voimmeko tunnistaa luotettavasti normaaliuden ja epänormaaliuden, poikkeavuuden ihmisissä
Millaiset asiat hankaloittavat normaaliuden tai epänormaaliuden luotettavaa tunnistamista? Mitä seurauksia sillä on, ettei näitä asioita useinkaan huomioida?
Mitä jos tapahtuu virhe
Mitä jos joku henkilö tai jokin käyttäytymistapa saa epänormaalin leiman virheellisesti?

Luento löytyy Astetta parempi elämä -sivuston jäsenalueelta ja on katsottavissa 6 kk:n ajan. 

Kirjautumisohjeet kurssialueelle saat sähköpostitse, kun tilauksesi on vastaanotettu. Mahdollisissa pulmatilanteissa olen tavoitettavissa sähköpostitse vai puhelimitse.

Huom! Jos sinulla on jo tunnukset Astettaparempielama.fi sivuston jäsenalueelle (ts. olet mukana jollakin toisella kurssilla tai sinulla on tunnukset viikkokirjetilaajien maksuttomalle jäsenalueelle), pääset katsomaan tätä luentoa samoilla tunnuksilla tämän tilattuasi!

Tutut suomalaiset maksutavat

Kuka minä olen? 

Olen Piia Tuominen - valmentaja, ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti ja entisenä työkyvyttömyyseläkeläisenä myös kokemusasiantuntija.

Tiedän omasta kokemuksestani, millaista on tulla määritellyksi "epänormaaliksi" ja tiedän myös, että on mahdollista katsoa asioita toisenlaisten linssien läpi ja ihmisiä leimaamatta.

Mielenterveyteen liittyvistä aiheista puhuminen on ajoittain haastavaa, sillä ihmisillä - niin mielenterveyden parissa työtä tekevillä ja alalle kouluttautuneilla, heidän asiakkaillaan/potilaillaan kuin myös muilla ihmisillä -  on usein melko vahvoja mielipiteitä asioista ja siitä, mikä on oikein ja mikä väärin.

Tähän aiheeseen liittyy monia teemoja, joita on epämukavaa käsitellä ja nostaa keskusteluun. Ne kuitenkin ovat niin tärkeitä aiheita, että epämukavuuden tuntemuksista huolimatta, nostan ne tässä luennossa esille.

Oletan, että ihmiset haluavat tehdä hyvää ja uskoa tekevänsä hyvää ja tekevänsä oikein, ja toivoakseni esimerkiksi terapeuttikoulutuksiin hakeutuu ihmisiä, joille toisten hyvinvointi ja heidän auttamisensa on todella tärkeää.

Teemat, joita tällä verkkoluennolla käsittelen ovat hankalia ja voidaan kokea hankalina, sillä luultavasti kukaan meistä ei erityisen kovasti nauti siitä ajatuksesta, että siitä miten asioita on totuttu tekemään esim. mielenterveysalalla, voisi olla enemmän haittaa kuin hyötyä.

Yksi omaa ajatteluani ohjaavista perususkomuksista on se, että harvat meistä haluavat tieten tahtoen aiheuttaa pahoinvointia toiselle ihmiselle, varsinkaan tavalla tai toisella hyvinvointiin, terveyden- tai sairaudenhoitoon liittyvillä aloilla. Uskon useimpien ihmisten toimivan parhaan ymmärryksensä mukaan, ja hyvät aikeet mielessään.

Tämä ei silti poista sitä asiaa, että valtavirran psykiatrian näkökulmat mielenterveyteen ja mielen pulmiin voivat aiheuttaa ihmisen elämässä enemmän kärsimystä kuin olisi tarpeen ja pitkittää hankaluuksien esiintymistä.

Vaikka näistä on aika haastavaa puhua niin koen tosi tarpeelliseksi herättää keskusteluja näistä aiheista. Erilaisista ajattelutavoista kuuleminen voi auttaa erityisesti epänormaaliksi/poikkeaviksi leimattuja tai ihmisiä jotka muutoin kokevat itsensä ns. epänormaaleiksi. Toivon voivani estää sitä, etteivät he jämähtäisi loppuelämäkseen tuohon koettuun poikkeavan/epänormaalin rooliin.

Kerron tässä luennossa tarkemmin, mitä koen tärkeäksi pohtia näihin teemoihin liittyen, oletpa mukana mielenterveyspulmien kanssa kamppailevana tai kamppailleena, tällaisen henkilön läheisenä tai mielenterveyden parissa työskentelevänä.

Luento löytyy Astetta parempi elämä -sivuston jäsenalueelta ja on  katsottavissa 6 kk:n ajan. 

Kirjautumisohjeet kurssialueelle saat sähköpostitse, kun tilauksesi on vastaanotettu. Mahdollisissa pulmatilanteissa olen tavoitettavissa sähköpostitse vai puhelimitse.

Huom! Jos sinulla on jo tunnukset Astettaparempielama.fi sivuston jäsenalueelle (ts. olet mukana jollakin toisella kurssilla tai sinulla on tunnukset viikkokirjetilaajien maksuttomalle jäsenalueelle), pääset katsomaan tätä luentoa samoilla tunnuksilla tämän tilattuasi!

© AstettaParempiElama.fi · Kaikki oikeudet pidätetään · Tietosuojaseloste